Знам за 7 - Олимпиада по биология - 8 клас - областен кръг - 2010 г.
Четвъртък, 20 Юли 2017, 20:34Добре дошли Гост | RSS
Знам за 7
Сайт меню
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Олимпиада по биология - 8 клас - областен кръг - 2010 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2010 г.

8. КЛАС

Драги осмокласници,
Предлагаме Ви 65 задачи от областта на Биологията и Здравното образование. Те са групирани в
три раздела А, Б и В.
Задачите от раздел А са с избираем отговор, като само един от посочените с главни букви е верен.
Заградете го с кръгче.
Задачите от раздел Б са с комбинации от отговори, обозначени с главни букви (А, Б, В, Г, Д). От
предложените комбинации само една е вярна и пълна–заградете я с кръгче.
Задачите от раздел В се решават по друг начин, указанията за който са посочени към всяка задача.
Имате на разположение 4 астрономически часа.
Пожелаваме Ви успех!

РАЗДЕЛ А

1. Проталът е:
А. Тялото на зелено водорасло;
Б. Паразитна гъба;
В. Половото поколение на папрат;
Г. Половото поколение на мъх.

2. Кое твърдение е вярно за семето?
А. Образува се от плодника;
Б. Съдържа зародиш и хранителна тъкан;
В. Съдържа мъжки и женски полови клетки;
Г. В семето се образуват спори.

3. В клетките на коя тъкан на кактусите се складира вода?
А. Меристемна;
Б. Проводяща;
В. Покривна;
Г. Основна.

4. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за основната тъкан?
А. Свързана е с храненето на растенията;
Б. Разполага се във връхните части на корените и стъблата;
В. Клетките й са едри с големи вакуоли;
Г. Изпълнява фотосинтезираща и резервна функция.

5. Кое е вярното твърдение за плода?
А. Развива се при всички растения;
Б. Развива се само при покритосеменните растения;
В. В него се разполагат спорите;
Г. Плодовете на голосеменните растения се наричат шишарки.

6. При паяците е вярно, че:
А. имат две двойки антени;
Б. имат три двойки челюсти;
В. имат четири двойки ходилни крака;
Г. имат непряко развитие.

7. Кое от насекомите има развитие с пълна метаморфоза?
А. Водно конче;
Б. Кафява хлебарка;
В. Медоносна пчела;
Г. Зелен скакалец.

8. Кое от твърденията НЕ Е вярно за охлювите?
А. Имат тяло, съставено от глава, туловище и крак;
Б. Тялото им е покрито от външен скелет, наречен мантия;
В. Повечето имат черупка, която се образува от мантията;
Г. Дишат с хриле или бял дроб.

9. Кое от изброените твърдения НЕ Е вярно за тениите?
А. Възрастните тении паразитират в храносмилателната система;
Б. Отделителната им система е с отделителни органи – протонефридии;
В. Те са разделнополови животни; 
Г. Нямат уста, предно и средно черво.

10. Многочетинестите червеи имат:
А. тяло с радиална симетрия и първична телесна празнина;
Б. тяло с двустранна симетрия и вторична телесна празнина;
В. тяло с двустранна симетрия и първична телесна празнина;
Г. тяло с радиална симетрия и вторична телесна празнина.

11. Кое от изброените НЕ Е характерно за речния рак ?
А. Две двойки антени;
Б. Начленени устни придатъци;
В. Пет двойки ходилни крака;
Г. Коремни крачка, превърнати в хриле.

12. Насекомите отделят непотребни вещества с:
А. трахеи;
Б. метанефридии;
В. малпигиеви тръбици;
Г. протонефридии.

13. Коя е групата гръбначни животни с най-голямо видово разнообразие?
А. Риби;
Б. Земноводни;
В. Влечуги;
Г. Птици;
Д. Бозайници.

14. Кое НЕ Е вярно за земноводните?
А. Те са най-многобройния клас гръбначни животни;
Б. Имат затворена кръвоносна система и два кръга на кръвообращение;
В. Разделнополови са и се развиват с превръщане;
Г. Газообменът се осъществява с кожата и с бял дроб.

15. В коя от поредиците има само представители на клас земноводни?
А. Крокодил, змиорка, дъждовник;
Б. Жаба, дъждовник, игуана;
В. Тритон, дъждовник, жаба;
Г. Гекон, дъждовник, тритон.

16. Кое от изброените животни има суха кожа и тръткова жлеза?
А. Зелена игуана;
Б. Блатна костенурка;
В. Остромуцунеста усойница;
Г. Земеродно рибарче.

17. Кое от твърденията НЕ Е характерно за рибите?
А. Тялото им е покрито със суха кожа с люспи;
Б. Имат две двойни и три единични перки;
В. Гръбначният им стълб е изграден от хрущялни или костни прешлени;
Г. От двете страни на тялото си имат специализиран сетивен орган – странична линия.

18. Едно от твърденията за акулите НЕ Е вярно. Кое е то?
А. Имат хрущялен скелет;
Б. Имат хрилни капачета върху хрилете;
В. Нямат плавателен мехур;
Г. Имат мощен опашен плавник.

19. Кой е верният отговор за мускулната тъкан?
А. Притежава свойствата възбудимост и съкратимост;
Б. Клетките й притежават множество израстъци;
В. Гладката мускулна тъкан се съкращава волево;
Г. Съкращенията на скелетната мускулна тъкан не са волеви.

20. Коя мускулна тъкан се съкращава волево?
А. Гладка мускулна тъкан;
Б. Напречнонабраздена мускулна тъкан;
В. Сърдечна мускулна тъкан;
Г. Нито една от изброените.

21. Кой е най-големият орган в човешкото тяло?
А. Черен дроб;
Б. Далак (слезка);
В. Бял дроб;
Г. Кожа;
Д. Пикочен мехур.

22. Клетките на коя от изброените тъкани могат да бъдат безядрени?
А. Епителна;
Б. Кръвна;
Г. Съединителна;
Д. Мускулна.

23. Кои от изброените клетки НЕ СА формени елементи на кръвта?
А. Еритроцити;
Б. Левкопласти;
В. Тромбоцити;
Г. Левкоцити.

24. Как се нарича кислородпренасящият белтък в еритроцитите?
А. Хем;
Б. Колаген;
В. Хемоглобин;
Г. Хемоглобулин;
Д. Миоглобин.

25. Към кои от изброените кръвни клетки се отнасят гранулоцитите, моноцитите и лимфоцитите?
А. Еритроцити;
Б. Левкоцити;
В. Тромбоцити;
Г. Остеоцити.

26. Сърцето е разположено в съединителнотъканна торбичка, наречена:
А. Перикард;
Б. Ендокард;
В. Миокард;
Г. Епикард.

27. Кое от твърденията НЕ Е вярно?
А. В дясното предсърдие се вливат горната и долната кухи вени;
Б. От лявата камера излиза белодробната артерия;
В. Полулунната клапа не позволява на кръвта да се върне обратно в сърцето;
Г. Чрез аортата в тялото се пренася богата на кислород кръв.

28. Как се нарича вената, доставяща кръвта в черния дроб?
А. Бъбречна вена;
Б. Долна куха вена;
В. Горна куха вена;
Г. Портална (портна) вена.

29. Артериалното налягане е най-високо в:
А. капилярите;
Б. вените;
В. белодробната артерия;
Г. аортата.

30. Високото кръвно налягане се означава като:
А. исхемична болест;
Б. хипертония;
В. хипотония;
Г. ревмокардит.

31. Максималното количество въздух, което един човек може да издиша след дълбоко вдишване, се нарича:
А. Жизнена вместимост;
Б. Дихателен обем;
В. Белодробна вместимост;
Г. Белодробен обем.

32. Кой е основният ензим в стомашния сок?
А. Амилаза;
Б. Инсулин;
В. Пепсин;
Г. Малтаза.

33. Къде в храносмилателния тракт основно се всмукват хранителните вещества?
А. стомах;
Б. панкреас;
В. черен дроб;
Г. тънки черва;
Д. дебело черво.

34. Къде се образува жлъчката?
А. В стомаха;
Б. В жлъчния мехур;
В. В черния дроб;
Г. В дванадесетопръстника;
Д. В тънките черва.

35. Филтрацията, обратното всмукване и секрецията се извършват в:
А. тънките черва;
Б. стомаха;
В. дебелото черво;
Г. бъбреците;
Д. пикочния мехур.

36. Коя от изброените функции НЕ Е характерна за кожата?
А. Защитна;
Б. Отделителна;
В. Сетивна;
Г. Терморегулаторна;
Д. Съкратителна.

37. Защо потните, мастните и млечните жлези, както и космите и ноктите са наречени епидермисни(епидермални) образувания?
А. Защото краищата им се показват на повърхността на епидермиса;
Б. Защото се намират в епидермиса;
В. Защото са образувани от епител, който изгражда и епидермиса;
Г. Защото имат едни и същи функции с епидермиса;
Д. Въпреки, че нямат нищо общо с епидермиса, непосредствената близост с него дава названието им.

38. Паротитът е заболяване на:
А. гръкляна;
Б. лимфните възли;
В. задстомашната жлеза;
Г. тънкото черво.

39. Коя от изброените болести НЕ Е заболяване на сърдечносъдовата система?
А. Стенокардия;
Б. Остеопороза;
В. Атеросклероза;
Г. Тромбофлебит.

40.
Относителното постоянство на вътрешната среда на организма по отношение
на температура, йонен състав на кръвта, киселинност, концентрация на
глюкоза, белтъчно съдържание на плазмата и др. се нарича:

А. метаболизъм;
Б. хомеостаза;
В. здраве;
Г. хомеопатия.

41. Челната и теменната кост са:
А. плоски кости;
Б. къси кости;
В. дълги кости;
Г. тръбести кости.

42. При инфекциозно заболяване се увеличава значително броят на:
А. еритроцитите;
Б. левкоцитите;
В. тромбоцитите;
Г. миоцитите.

РАЗДЕЛ Б

43. Посочете комбинацията от отговори, която включва само лъжливи плодове:
1. Домат;
2. Череша;
3. Дюля;
4. Слива;
5. Шипка;
6. Орех.

Отговори:
А. 1, 4 и 5;
Б. 1, 3 и 6;
В. 4 и 6;
Г. 3 и 5;
Д. 2 и 5.

44. Коя комбинация от отговори съдържа само голосеменни растения?
1. Велвичия;
2. Цикас;
3. Дъб;
4. Тис;
5. Леска;
6. Обикновена хвойна.

Отговори:
А. 1, 3 и 6;
Б. 2, 5 и 6;
В. 1, 2, 4 и 6;
Г. 3, 4 и 5;
Д. 4, 5 и 6.

45. Рибите имат:
1. отворена кръвоносна система;
2. затворена кръвоносна система;
3. два кръга на кръвообращение;
4. един кръг на кръвообращение.

Отговори:
А. 1 и 2;
Б. 1 и 4;
В. 2 и 3;
Г. 2 и 4.

46. Кои са верните твърдения за голямата водна жаба?
1. Има сърце с две предсърдия и две камери;
2. Кожата й е богато кръвоснабдена и влажна;
3. Има слабо развити бели дробове;
4. Ларвите й се излюпват и развиват на сушата;
5. По-голямата си част от живота прекарва във водата.

Отговори:
А. 1, 2 и 4;
Б. 1, 3 и 5;
В. 2, 3 и 4;
Г. 2, 3 и 5.

47. Кои от отговорите съдържат само представители на торбестите бозайници?
1.
опосум; 2. кенгуру; 3. ехидна; 4. птицечовка; 5. коала; 6. лемур; 7.
торбест вълк; 8. бобър; 9. тасманийски дявол; 10. куче Динго.

Отговори:
А. 1, 2, 4, 6 и 8;
Б. 2, 5, 6, 7 и 10;
В. 1, 2, 5, 7 и 9;
Г. 3, 4, 5, 8 и 10.

48. Кои от изброените са представители на надразред Бягащи птици?
1. пингвин; 2. щраус; 3. пеликан; 4. фламинго; 5. ему; 6. чапла; 7. нанду; 8. кокошка; 9. киви; 10. яребица.

Отговори:
А. 1, 2, 3, 4 и 6;
Б. 2, 5, 7 и 9;
В. 2, 4, 6 и 8;
Г. 2, 5, 9 и 10.

49. Отпадните продукти от метаболизма при бозайниците се отделят чрез:
1. бъбреците; 2. кожата; 3. червата; 4. белите дробове; 5. половите органи.

Отговори:
А. 1, 2, 3 и 4;
Б. 1, 3 и 5;
В. само 1;
Г. 1, 3 и 4;
Д. 1, 2 и 3.

50. За скелетните мускули е вярно, че:
1. са активната част на двигателната система;
2. според формата си биват антагонисти и синергисти;
3. сухожилието на двугавия мускул на прасеца се нарича ахилесово;
4. дъвкателните мускули са четири двойки;
5. диафрагмата разделя гръдната от коремната кухина.

Отговори:
А. 1 и 2;
Б. 1, 3 и 4;
В. 1, 4 и 5;
Г. Всички са верни.

51. Свойствата възбудимост и проводимост са характерни за:
1. нервна тъкан; 2. епителна тъкан; 3. мускулна тъкан; 4. съединителна тъкан.

Отговори:
А. само1;
Б. 2 и 3;
В. само 3;
Г. 3 и 4;
Д. 1 и 3.

52. За капилярите е вярно, че:
1. образуват гъста мрежа във всички органи и тъкани;
2. стените им са изградени от еднослоен епител;
3. стените им са изградени от многослоен епител;
4. притежават малка обща повърхност;
5. улесняват обмяната на веществата между кръвта и тъканите.

Отговори:
А. 1, 2 и 4;
Б. 1, 2 и 5;
В. 1, 3 и 4;
Г. 1, 3 и 5.

53. Кои от изброените части на сърцето и кои кръвоносни съдове пренасят богата на кислород кръв?
1. дясна камера; 2. дясно предсърдие; 3. аорта; 4. белодробна артерия; 5. ляво предсърдие; 6. лява камера.

Отговори:
А. 1 и 2;
Б. 3 и 4 ;
В. 5 и 6;
Г. 1, 2 и 3;
Д. 3, 5 и 6.

54. Кои от твърденията са верни?
1. Съкращението на предсърдията и камерите се нарича систола;
2. Сърдечната систола и последващата я диастола се наричат сърдечен цикъл;
3. Количеството кръв, изтласкано от камерите на сърцето за една минута, се нарича ударен обем;
4. При тежка мускулна работа минутният обем намалява;
5. Налягането, което кръвта оказва върху стените на кръвоносните съдове се нарича кръвно налягане.

Отговори:
А. 1, 2 и 4;
Б. 1, 2 и 5;
В. 1, 3 и 4;
Г. 2, 3 и 5.

РАЗДЕЛ В

55.
Нанесете в таблицата верните отговори, отнасящи се за саговите
голосеменни и иглолистнитеголосеменни растения, като изберете
подходящите от изброените:

1. Перести листа; 2. Игловидни или
люсповидни листа; 3. Двуполови шишарки; 4. Еднополови шишарки; 5. Едри
семена с месеста обвивка, 6. Дървета и храсти; 7. Тревисти растения; 8.
Еднодомни растения.

    Сагови голосеменни     Иглолистни голосеменни
     ……………………….     ………………………………


56. Разпределете изброените насекоми към съответните разреди:
1. мравка; 2. муха; 3. светулка; 4.
калинка; 5. бръмбар рогач; 6. комар; 7. оса; 8. пчела; 9. стършел; 10. бръмбар носорог.

А. Твърдокрили........................
Б. Ципокрили ...........................
В. Двукрили ..............................

57. Запишете номерата на животните, чието тяло е разделено на глава, гърди и коремче:
1. тения; 2.
глист; 3. муха; 4. пчела; 5. дървеница; 6. метил; 7. планария; 8. пиявица; 9. бръмбар; 10. оса.
Отговори: ....................................................................

58. Разпределете изброените риби между клас А – хрущялни и клас Б – костни, като запишете съответните им номера.
1. черноморска акула; 2. черноморска хамсия; 3. морска лисица; 4. балканска
пъстърва; 5. латимерия; 6. китова акула; 7. дунавска есетра; 8. морска котка; 9. черна мряна; 10. бяла
акула.

А – хрущялни: .....................................
Б – костни: ..........................................

59. Означете с ДА или НЕ верни ли са твърденията:
А. Вдишването е пасивен процес, при който ребрата се отпускат надолу.........................................
Б.
При вдишване диафрагмата се спуска към коремната кухина и обемът на
гръдния кош се
увеличава.....................................................................
В. При дълбоко вдишване се включват гръдни, коремни и шийни мускули ...........................
Г. Честотата на дихателните движения с възрастта намалява......................................
Д. И след максимално издишване в белите дробове остава въздух. .................................

60. Запишете със съответните номера каква е посоката на движение на въздуха при вдишване.
1. трахея; 2. бронхи; 3. ноздри; 4. гръклян; 5. носна кухина; 6. алвеоли.

Отговори: ........................................................................

61. Свържете заболяванията със съответните органи.

1. фарингит ....................................  А. алвеоли на белите дробове
2. ларингит ..................................... Б. плевра
3. хрема ..........................................  В. бронхиоли
4. трахеит .......................................  Г. бронхи
5. бронхит ......................................  Д. трахея
6. плеврит ....................................... Е. лигавица на носната кухина
7. белодробна туберкулоза ...........  Ж. лигавица на гръкляна
8. бронхиална астма ......................  З. лигавица на гълтача

62. Срещу изброените вещества запишете номерата на ензимите, които ги разграждат:

Вещества                                                          Ензими

А. белтъци .....................................................   1. амилаза
                                                                            2. пепсин
Б. мазнини .....................................................   3. липаза
                                                                            4. трипсин
В. въглехидрати ............................................   5. малтаза

63. Допълнете верните твърдения, като запишете съответните букви.


1. Епидермисът е: .............................................А. рехава влакнеста съединителна тъкан с плътни,
еластични гладкомускулни влакна
2. Дермата е: ......................................................Б. мастна и рехава влакнеста съединителна тъкан;
3. Подкожният слой е: .....................................В. многослоен, вроговяващ епител;


64. Допълнете следните твърдения.

1. При........................... се увреждат бъбречните нефрони.
2. Възпалението на пикочния мехур се нарича....................................
3. Възпалението на пикочния канал се нарича.....................................
4. Пречистването на кръвта се обозначава като....................................

Легенда: А. уретрит; Б. гломерулонефрит; В. хемодиализа; Г. цистит.

65. Запишете с цифри верните твърдения за гръбначните изкривявания?
1. При сколиоза
гръбначният стълб се изкривява в странична посока;
2. Проявяват се често в детската възраст;
3. Изкривяването назад се нарича кифоза;
4. Изкривяването напред се нарича лордоза;
5. Могат да се получат вследствие неправилна стойка на чина.

Отговор:.........................................
Търси
Новини
За сваляне - НОВО
Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив на записите
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт
  • Сайт за кръстословици
  • Научно-популярни филми
  • Електронно игрилище